Przejdź do rejestarcji
Przejdź do logowania

NOWY TERMIN OGÓLNOPOLSKIEGO XXIX ZJAZDU PTM

14-17 wrzesień 2021 w WARSZAWIE

Miejsce Zjazdu:
Sangate Hotel Airport
Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 32
(dawniej ul. 17 Stycznia, róg ul. Żwirki i Wigury)

Dalsze informacje na temat Zjazdu, w tym terminów nadsyłania streszczeń,
zostaną przedstawione jesienią 2020 r.

Zarząd Główny PTM w dniu 20.04.2020 r.

podjął decyzję w sprawie przesunięcia terminu Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2021r.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, brakiem możliwości przewidzenia jej przebiegu w tym roku oraz niebezpieczeństwem zakażenia, związanym ze zgromadzeniem dużej liczby osób, a także zaangażowaniem osób pracujących w laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, zespołach naukowych oraz firmach działających w obszarze mikrobiologicznym na walkę z SARS-CoV-2, Zarząd Główny PTM w Uchwale 18-2020 w dniu 20.04.2020 r. podjął pozytywną decyzję o przesunięciu terminu Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2021 r.

Dalsze informacje na temat Zjazdu, w tym terminów nadsyłania streszczeń, zostaną przedstawione jesienią 2020 r.


Warszawa, 17.02.2020 r.

Szanowni Mikrobiolodzy,

Członkowie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,

Szanowni Państwo zainteresowani badaniami mikrobiologicznymi,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIX Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, który odbędzie się w dniach 15-18 września 2020 r. w Warszawie. Zjazd organizowany jest przez Zarząd Główny PTM, Przewodniczących wszystkich Oddziałów Terenowych PTM. Obrady będą odbywały się w Sangate Hotel Airport, mieszczącym się przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32 w Warszawie.Będzie to nasze kolejne spotkanie w Warszawie po 37 latach. Ogólnopolskie Zjazdy PTM odbywają się co cztery lata i są największym wydarzeniem naukowym dla specjalistów pracujących w mikrobiologii klinicznej, weterynaryjnej, środowiskowej, przemysłowej, farmaceutycznej, mikrobiologii żywności i wody, czyliwszystkich mikrobiologów prowadzących badania podstawowe, rozwojowe, przeglądowe, kontrolne, genetyczne i inne.

W obecnym czasie nasze środowisko zajmuje sięproblemami narastającej lekooporności drobnoustrojów zwłaszcza chorobotwórczych, mikrobiologicznym zanieczyszczeniem środowiska, poprawą systemu jakości i metod kontroli żywności, kosmetyków, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Realizacja tych zadań jest możliwawyłącznie w ramach szerokiej współpracy.Nie tylko mikrobiologów, w tym naukowców, nauczycieli akademickich, lekarzy, specjalistów pracujących w przemyśle, rolnictwie, wykonujących mikrobiologiczne badania kontroli w rozmaitych obszarach, ale także firm diagnostycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, produkujących żywność, środki przeciwdrobnoustrojowe, odczynniki oraz aparaturę kontrolną i badawczą.

Podczas naszego Zjazdu będzie możliwość, zarówno prezentacji wyników swoich badań doświadczalnych i analiz w formie wykładów, krótkich prezentacji ustnych i plakatów, a także nawiązania interesujących kontaktów naukowych, które w perspektywie mogą zaowocować merytorycznie wartościową współpracą.

Jako swojego rodzaju istotne novum na Zjazdach PTM i znak otwarcia się Towarzystwa na szeroko rozumiane potrzeby społeczne w pierwszym dniu Zjazdu planujemy zorganizowanie dwóch sesji popularno-naukowych dedykowanych dla nauczycieli biologii ze szkół średnich oraz sesji z prezentacjami plakatów przez uczniów szkolnych kół biologicznych.

Jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy oraz liczymy na Państwa aktywny udział w Zjeździe i do zobaczenia na obradach w Warszawie.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIX Zjazdu PTM        


Rejestracja uczestników: od 1.03.2020 do 31.08.2020.

Późniejsza rejestracja możliwa dopiero w trakcje Zjazdu na miejscu.

Zgłoszenia streszczeń:

  • 1.03.2020 do 30.04.2020 (I tura)
  • od 1.05.2020 do 15.06.2020 (II tura)

Po 15.06.2020 niemożliwe jest już zgłoszenie streszczeń.

Rozsyłanie informacji o akceptacji streszczeń:

  • dla streszczeń z I tury do dnia 31.05.2020
  • dla streszczeń z II tury do dnia 21.07.2020

Opłata zjazdowa może być uiszczona według podanej poniżej tabeli:

   Opłata zjazdowa w zł. brutto
   Wczesna  Późna  W ostatniej chwili
   do 22.06.2020  23.06-15.08.2020  po 15.08.2020 i na miejscu
>35 lat  nie członek PTM  850  1000  1250
>35 lat członek PTM  750  850
35≤ lat nie członek PTM  600  750
35≤ lat członek PTM  500  600
osoba towarzysząca*  350  350  350
Pakiet Konferencyjny (w ramach opłaty zjazdowe) obejmuje:
  • torbę konferencyjną, materiały zjazdowe, nośnik z suplementem Postępów Mikrobiologii ze streszczeniami, wydrukowany program ramowy, identyfikator,
  • udział w otwarciu zjazdu, wykładach plenarnych i sesjach tematycznych,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • napoje i poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiadów,
  • koktajl powitalny,
  • impreza towarzysząca.

* Opłata rejestracyjna dla osoby towarzyszącej obejmuje uczestnictwo w uroczystym otwarciu Zjazdu oraz w Imprezie Towarzyszącej w dniu 17.09.2020.